Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Dış Ticaret Eğitimleri

Marmara ICI tarafından verilen eğitimlerde, dış ticaretin temel bilgileri, uluslararası pazarlara açılmak ve yeni müşteriler bulmak, operasyon işlemleri, dış ticarete başlangıç ve temel esaslar, dış ticarette teslim şekilleri, ödeme şekilleri ve taşıdıkları riskler,  ihracat pazarlaması, kambiyo, gümrük, dış ticarette devlet destekleri ve dış ticaretin finansmanı konularında sahip olunan bilgilerin tazelenmesi, eksik bilgilerin tamamlanması, mevzuat düzenlemelerinin ve ihracat pazarlama stratejilerinin en güncel halinin aktarılması, özellikle çalıştıkları sektörlere özgü karşılaştıkları sorunlara  çözüm üretilmesi hedeflenmektedir. Verilen eğitimlerin konu başlıkları şu şekildedir;

Uluslararası Ticaretin Finansmanı

 • İthalat İhracat Öncesi Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekillerine İlişkin Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Bankalara İlişkin Finansman
 • Dış Finansal Kiralama - Leasing
 • İhracat İthalat Sonrası Finansman
 • Banka Kredileri

Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi

 • Mala İlişkin Riskler
 • İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri
 • Ödemeye İlişkin Riskler
 • Ticari Risk
 • Mali Risk
 • Dokümantasyon Riski
 • Fiyata İlişkin Riskler (Fiyat / Kur / Faiz Riskleri)

Uluslararası Pazarlama Teknikleri ve CRM

 • Pazarlamanın Dayandığı Temeller (4P ve 4C)
 • Stratejik Planlama (Pareto Analizleri Atak Defans Prensipleri)
 • Pazar Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sisteminin Oluşturulması
 • Pazar Talebinin Tahmini ve Ölçümü
 • Ülke ve Hedef Pazar Seçimi
 • Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
 • İhracatta Hedef Pazar Seçimi

Dış Ticarete Başlangıç ve Temel Esaslar

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Dış Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi
 • Satış İşleminin Başlangıcı ve Satış Sözleşmelerinin Analizi

Ödeme Şekilleri ve Taşıdıkları Riskler

 • Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerinin Tanıtılması
 • Hukuki Arka Plan ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Akreditifli Ödeme Şekli

 • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
 • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC 500 - UCP 600 - UCP 681 Karşılaştırmalı)
 • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi

Temel Dış Ticaret Belgeleri

 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
 • Proforma Fatura, Çeki Listeleri (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
 • Ticari Faturalar
 • Gümrük Faturası (Türkçe Fatura)
 • Diğer Faturalar (Navlun, Konsolosluk Faturası, vb.)

Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı

 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi
 • Konşimento (B/L) ve Çeşitleri
 • CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri

Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı

 • Mal Menşeinin Tespit Esasları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve FORM A, Taşıdığı Önem