Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Kurumlarda Eğitim Etkisi

Şirketlerin, kurumların gelecek planlamalarının verimli olması, performanslarının üst noktada olabilmesi, bütün organizasyonun eğitimine, becerisine ve yaratıcılığına bağlıdır. Gelişen dünya konjonktüründe hızlı iletişim çağında, bilgilerin sürekli geliştiği ve yenilendiği bir dönemde eğitim, her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir, arz etmeye de devam edecektir.

Tüm gelişmelere baktığımızda, kişisel gelişimin büyük önem taşıdığı ortadadır. Bunun için şirketlerdeki ve toplumdaki farklılığın eğitim sayesinde oluştuğunu görmekteyiz. Büyüyen ve gelişen şirketlere baktığımızda en önemli özelliklerinin organizasyon içinde sürekli eğitim ve öğrenmeyi bir kurum kültürü haline getiren şirketler olduğunu görmekteyiz.

Bu şirketler rakipleri ile rekabet stratejilerini artık entellektüel sermaye olarak yer alan insan kaynakları ile bütünleştirip, neyi, ne zaman, nasıl yapacağını planlayan şirketler olmaktadır. Rekabet stratejilerinde hep rakiplerinden bir adım değil adımlarca önde olmayı planlamaktadır ki fark oluşturabilsinler. Piyasada üstünlük, bilgi ve sürekli gelişim, yeni fikirler oluşumu ile sağlanır. Organizasyon bir takım oyunudur, bu takım oyununda yöneticilerin alacakları kararlar başarının temel noktasıdır ve bunların uygulatılması ve uygulanmasındaki başarı, zirveyi belirleyen unsurdur. İşte bu sebepler, zorlaşan çalışma koşulları, rekabet koşulları, kişilerde zaman alan unsurlar olup,çok çalışmayı gerektirmektedir. Artık üst yöneticiler rekabet koşulları nedeniyle çok çalışmak ve kendi kişisel gelişimlerini sağlamak zorundadırlar. Bunun için 20 yıllık tecrübelerimizle sistem ile eğitimi bütünleştiriyor, çalışmalarımızı bu düşünce ve bilinç ile yapıyoruz.

Kurumları incelediğimizde ve yaptığımız çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar, kurumsal başarı ile bütünleşik bireylerin bilgi ve yetkinlikleri arasındaki ilişkinin şu şekilde oluştuğunu göstermektedir:

  • Şirketlerin / kurumların yıllar boyu birikimleri, tecrübeleri, bilgileri ve ortaya koydukları becerilerinin olduğunu,
  • Neyin nasıl olması gerektiğine yönelik önsezi, düşünce, algılama, hakimiyet, yönetme ve yönlendirme bilgilerini,
  • İş yönetimi bilinci ve işletme yönetimi bilgilerini,
  • Yönetimde, yöneticilik ve liderlik farkını iyi kavramaları ve yönetmelerindeki inceliklerini,
  • Sürekli öğrenen ve gelişen, eğitimle bilgi oluşturan bir organizasyon bütünlüğü ile başarılı olunabilmektedir.