Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Pazarlama ve Satış Eğitimleri

Marmara ICI olarak verdiğimiz pazarlama ve satış eğitimi, işletmenin rekabetçi gücünün ve tüketici gereksinimlerinin değerlendirilmesi neticesinde, firmaların hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile analiz, planlama, uygulama ve kontrole dayalı çok kapsamlı bir dizi süreci kapsar. Giderek çetinleşen rekabet ortamında, pazarlama stratejilerini, değişen piyasa şartları ve tüketici ihtiyaçlarını göz önüne alarak oluşturan firmalar başarılı olabilmektedir. Bu başarıyı yakalamak için de Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi büyük önem kazanmaktadır. Verilen eğitimlerin konu başlıkları şu şekildedir;

Müşteride Değişimi ve Beklentiyi Yönetmek

 • 4P (Product, Price, Place, Promotion)
 • 4C (Customer Value Added, Cost to Costumer, Convenience, Communication)
 • Beklentileri Yönetmek ve Yönetişim Döngüsü
 • Pazarlama Yönetimi, Stratejileri (Doğru Müşterinin Seçimi) ve 4P
 • İşletmenin Pazarlama Stratejisine Göre Müşteri İlişkileri Süreçlerinin Yapılandırılması (Amaç / Strateji / Taktik / Politika )
 • Pazar Talebini Tahmin Edebilme - Ölçebilme Beceri ve Sistemleri
 • Potansiyel Pazar
 • Hedef Pazar
 • Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazar Araştırması
 • Pazarlama Bilgi Sisteminin Önemi
 • Pazar Araştırmasının Aşamaları / Pazar Araştırma Grupları ve Faydaları
 • Pazar Segment Araştırması Workshop
 • Pazar Rakip ve Fiyat Araştırması, Rekabet Stratejileri Workshop
 • Satışa Yönelik Pazarlama / Pazara Yönelik Pazarlama /Ürüne Yönelik Pazarlama
 • Stratejik Pazarlamanın Aşamaları

Fiyatlandırma ve Geleneksel Rekabet Stratejileri

 • Fiyat Belirleme ve 4P Pazarlama Karması
 • Fiyatlandırma Yöntemleri
 • Geleneksel Rekabet Stratejileri

İlişkisel Pazarlama (One to One Marketing / Direct Marketing)

 • Geleneksel Satış ve İlişkisel Pazarlama Kıyaslaması
 • İlişkisel Pazarlama ve Avantajları
 • İlişkisel Pazarlamanın Adımları
 • Segmentasyonun Önemi, Database Oluşturma, Pareto Analizi ve Optimizasyon
 • Kurum SWOT Analizi ve Rolü
 • Müşteriler ve Segmentasyon
 • İlişkisel Pazarlamaya Geçiş Workshop

Paydaş Müşteri Dağıtım Kanalları

 • Kısaca Tedarik Zinciri Yönetimi Mantığı
 • Dağıtım Kanalı Türleri
 • Bayilik mi? Franchising mi?
 • Dağıtım Politikaları
 • Bayii Kimdir? / Bayii Kullanmanın Amacı / Bayii Seçimi
 • Öncesinde ve Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar
 • Franchise Kimdir? / Franchise Kullanmanın Amacı / Franchise Seçimi Öncesinde ve Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar
 • Sözleşme Süreci ve Hukuksal Altyapısı (Ürün Tanımı / Bölge Tanımı / Iskonto ve Satış Alış Şartları / Tahsilat ve Ödeme / Ürün Stoğu / Müşteri Yükümlülükleri / Asgari Satış Miktarı / Bilgi Aktarımı / Teminat / Sözleşme İptali)
 • Bayii - Franchise Desteklenmesi
 • Olması Gerekenler (Türkiye'de Bayii - Franchise Mantığı / Tanzim Teşhir / Stok Ve Stok Denetimi)

Anahtar Müşteri (Key Account) İlişkileri Yönetimi

 • Anahtar Müşteri Veritabanı ve Risk Yönetimi
 • Anahtar Müşterilerle Süreç Takibi ve İletişimi

Küreselleşme Sürecinde Müşteri İlişkileri Yönetişimi ve 4C Değişim ve Müşteri Hizmet Süreçleri (CRM)

 • Değişim ve Risk Yönetimi
 • Hızlı Değişime Çözüm Olarak CRM
 • Müşteri Odaklı Olmak / Müşteri Odaklı Değişimi Yönetmek
 • Müşteri İlişkilerinde Fark Yaratmak ( CVA )
 • Beklenti ve Ürün Yönetimi, Ürün, Genişletilmiş Ürün
 • Müşteri Ömür Boyu Yaşam Değeri ve Döngüsü
 • Ürün Pazarlamadan Fayda ve Çözüm Pazarlamaya Workshop

Yeni Küresel Rekabet Stratejileri, “Farkı Yönetmek”, “Maliyetleri Yönetmek”

 • Müşteri İlişkilerinde Fark Yaratma ve Beklenti Analizi Workshop
 • Müşteri Şikayetlerini / Önerilerini Ele Alma
 • Müşteriyi Elde Tutma, Geri Kazanma ve Sürdürülebilir İlişki
 • Çağdaş Rekabet Unsurları ve Maliyet Yönetimi
 • Hedef Maliyetleme
 • Rekabetçi Strateji Geliştirmek, SWOT, Kritik Başarı Faktörleri, Değer Zinciri