Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Aile Anayasasının Hazırlanması

Dünya konjonktürüne baktığımızda bazı istatistikî verileri incelediğimizde dünya ortalamasında Aile Şirketlerinin oranının yüzde doksan seviyesinin üzerinde olduğunu görmekteyiz. İşletme ve aile kavramlarını ayıramayan şirketlerin ömürlerinin uzun olmadıklarını görmekteyiz. Bunun için öncelikle Aile Şirketi hangi ülkede, ölçeği nedir?

Örf adetleri, kültürü, vizyonu, misyonu, sektörel yapısı gibi birçok analizin çok sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu analizlerde şu hususta hiç göz ardı edilmeyecek bir noktadır, Ülke tamam ama bölge neresi? Ailenin bölgesel kültürü nasıl?

O bölgenin yöresel yapısı nasıl? Bu sorular iyi bilinmeli ve analiz edilmeli ki danışmanlık hizmet programımız faydalı olsun ve tecrübelerimizi (değişik bölge yapısından) doğru yansıtabilelim. Bu nedenle bu hususlar tarafımızdan önceden çok iyi analiz edilmektedir.

Bu plan çerçevesinde teknik çalışmalarımızın temelini, şirketin vizyonunu farklı yöntemlerle farklı bakış açılarına taşıyarak oluşturuyoruz. Teşhis ve analizlerin doğru yapılmaması sonucu projelerin başarılı olamayacağı gerçeğinden yola çıkarak aile ve şirket danışmanlığımızın entegrasyonunu oluşturarak projelerimizi yürütüyoruz.

Bu sebepler göz önüne alınarak danışmanlık hizmeti alacağınız kurumu iyi analiz ederek seçmeniz gerekmektedir. Sadece danışmanlık hizmetini bu alanda veriyoruz demenin yeterli olmayacağını, danışmanlık hizmetinin işletmenin tüm departmanları ile ilgili olduğunu bilmelisiniz!

  • Aile Anayasanız Var mı?
  • Aile Meclisiniz / Aile Konseyiniz Var mı?
  • Nesillere Devri Nasıl Yapmalıyız?
  • Varis Kim Olmalıdır?
  • Ailemizi Nasıl Kurumlaştırmalıyız?
  • Şirketimizi Nasıl Kurumsallaştırmalıyız?
  • Ailemizi ve İşletmemizi Birlikte mi Kurumsallaştırmalıyız?