Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Aile şirketlerinin en önemli güçlerinden bir tanesi hızlı ve dinamik olma güçleridir. Aile dinamiklerinden aile üyelerinin grubun liderlik yapısından kaynaklanan değer yargıları, güven ve hızlı iletişim, karar ve uygulama sürecinde hızlı olmalarını sağlamaktadır. Ancak aileler büyüdükçe, geliştikçe aile ve iş bilinçleri, çalışmaları, rolleri karmaşık bir yapıya girmeye başlamaktadır. Bu yapıda ailenin geçmişten gelen dinamiklerinin yaşamasının zorlaşmasına, yok olmasına kadar ki süreci ortaya çıkarabilmektedir. Bu durum da ailenin ve şirketin bütünlüğünde tehdit oluşturmaktadır.

Çatışmasız bir yönetim ile kalıcılık ve sürekliliğin sağlanabilmesi için değişim sürecinin iyi planlanması ve geliştirilmesi bir zorunluluktur. Bunun için değişimi doğru ortaya koymaları gerekmektedir.

Aile ile şirketin nerede ve nasıl durması gerektiği, şirket içi ortaklık yapısının nasıl olacağı, problemlerin çözümünün nasıl bir platformda ortaya konulup değerlendirileceği, çalışmaları ayrı bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Marmara ICI olarak projelendirmemizde ailenin ve şirketin kurumsallaşma bütünlüğünü paralel analiz ve entegre ederek çalışmalarımızı yapmaktayız.

Ailenin ortaklık bütünlüğünün ne olduğunu, aile içi yapının analizi ve beklenti süreçlerinin ortaya konulmasını, aile anayasasının hazırlanmasını, ailede çözüm merciinin oluşturulmasını, şirketin aileden yönetim kadrolarının organizasyonel bütünlükte oluşumunu, yönetim verimliliğini arttıran çalışmalar ve veraset yapılanmasında ki süreçlerinde ortaya konulduğu çalışmalarımız ile şirketin kurumsallaşma sürecini de aile ve şirket bütünlüğünde oluşturmaktayız. Marmara ICI birçok projede aile şirketinin kurumsallaşmasında etkin rol üstlenmiştir, üstlenmeye devam etmektedir.