Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Aile Şirketlerinde Planlama Sürecindeki Eğitimler

Aile Şirketlerinin, gelecek planlamalarının verimli olması, performanslarının üst noktada olabilmesi, organizasyon bütününün eğitimine, beceri ve yeteneğine, gelişmişliğine bağlıdır. Gelişen Dünya konjonktüründe hızlı iletişim çağında, bilgilerin sürekli geliştiği ve yenilendiği bir dönemde eğitim, her zamankinden daha fazlaca önem arz etmektedir, arz etmeye de devam edecektir.Planlamak, yönetmek ve bu çalışmalarla kurumlarını geleceğe olumlu, gelişmiş bir şekilde taşımak gerekmektedir. 

Aile şirketlerinde planlama sürecindeki, aile şirketleri yönetimi eğitimleri, yeni girişimler, yeni yatırımlar, gelişen stratejiler ve büyüyen işler sonucunda karşılaşılan en önemli gereksinimler; kurumsallaşma, profesyonelleşme, sistem alt yapısı ve insan kaynaklarına olan bakışın iyileştirilmesidir. Aile Şirketleri Yönetimi Eğitimleri, şirketlerin doğru yönetilmesi ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlayabilmeleri için en önemli etken olmaktadır.

Marmara ICI olarak şirketlerin bir proje içeriğinde eğitimlerini yönlendirmekteyiz. Bu eğitimlerimiz aile şirketinin kurumsallaştırılması çalışmalarında aile bireylerine, ailenin üst düzey yönetim kadrolarına, aile şirket bireylerine özel statüde hazırlanmış eğitim çalışmalarımızdır.