Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Aile ve Kişi Servet Yönetimi Danışmanlığı

Ülkemizde mevcut şirketlerin % 96 sı aile işletmeleridir. Ancak bu şirketlerin ikinci ve üçüncü kuşaklara sağlıklı bir şekilde devri yapılamamakta bu yüzden de ömürleri kısa olmaktadır. Ayrıca şirketler faaliyette bulundukları süreç boyunca aile ve iş ilişkilerini dengeleyemedikleri içinde pek çok zorluklar yaşamaktadırlar. Karın dağıtılması ve şirketin başarılı şekilde yönetilmesi için gerekli disiplinin sağlanmasında güçlükler doğabilir. Nesiller arasında yararlanılması muhtemel finansman kaynakları konusunda da görüş farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. Bu görüş ayrılıkları ciddi çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

Marmara ICI kurumların, kişilerin servet yönetim planlarına yönelik çözümlemelerde, ailenin ve şirketin gelecek bütünlüğü içerisinde çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarımızı ailenin ve şirketin kurumsallaşması bütünlüğü içerisinde oluşturarak doğru çözümlemeler oluşturmaktayız. Şirketlerin, kişilerin servet yönetimlerine ilişkin ayrıntılı çalışmalar ile de en doğru çözümleri sunmaktayız.