Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Finansal Yönetim Geliştirme Danışmanlığı

İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir. Ülkemizde karşılaşılan genel işletme eksiklerinin yanında yoğun rekabet, hızla değişen mevduatlar, yeni iş yaklaşımları, gelişen teknoloji ve kurumsal hedeflere hızlı ve güçlü varış yapmak gerekmektedir. İşletmelerin günümüzde öz kaynak ve yabancı kaynak oluşumunda piyasa şartlarının strateji zamanlaması yapılamadığından cari politikalarla hareket edildiği görülmektedir. Bu yaklaşımla şirketlerin gerçek potansiyellerine ulaşmadaki güçlükleri ve bunların nedenlerinin tespiti konusunda yaptığımız çalışmaların şirketlerle bütünleştirilmesi sağlanmıştır. Yaklaşımımızda bizi motive eden en önemli faktör, müşterilerimizin kazancını en üst düzeye çıkarabilmek için verdiğimiz hizmetler olmuştur.

 • İşletme sermayesi yönetimi (nakit yönetimi, alacak ve stokların yönetimi)
 • Sermaye bütçelemesi (nakit akışların oluşturulması, nbd iç getiri oranı, karlılık endeksi)
 • Faaliyet ve finansal kaldıraç (başa baş analizi) 
 • Sermaye maliyeti (borcun maliyeti, özsermayenin maliyeti)
 • Sermaye yapısı (hisse senedi/tahviller/vadeli piyasalar)
 • Yönetim sistemlerinin uyarlanması
 • Birleşme, satınalma, finansal yeniden yapılanma, stratejik ortaklıkların kurulması, Şirket değerlendirilmeleri, fizibilite çalışmaları
 • Oto finansman kaynaklarının oluşturulması
 • İşletmelerdeki kriz politikalarının oluşturulması
 • Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak planlamaları
 • Bütçe planlaması, raporlaması ve analizi
 • Şirketlerin tek veya grup şirket olma özelliğine finansman sistemlerinin oluşumunu, uyumunu, uygulamalı sistem çalışmalarını yapmakta ve oluşturmaktayız 
 • Konsolidasyon sistem ve uygulama danışmanlığı 
 • İç kontrol sistemlerinin İncelenmesi 
 • Mali analiz ve risk değerlendirmesi 
 • İç denetim departmanı yapılanması ve geliştirilmesi 
 • Operasyon denetimi 
 • Finansal analiz 
 • Enflasyon muhasebesi ve raporlaması 
 • Özel amaçlı mali İncelemeler 
 • Sermaye piyasası araçları ve hazine yönetimi analizleri 
 • İşletme analizleri 
 • Uluslararası muhasebe standartları, Amerikan, Alman, Fransız ve İngiliz muhasebe standartları ile uyumlu hesapların hazırlanması
 • Müşteri muhasebe ve denetim eğitimi