Kurumlar için Yenilikçi Danışman

İcra Kurulunun Oluşumu ve Yönetim Danışmanlığı

Her şirketin iş modeline göre bir organizasyon yapısı vardır. Bu yapı üretim, satış, muhasebe gibi geleneksel işlevlere göre olabileceği gibi yeni müşteri edinme, sipariş yerine getirme, kaynak yönetimi gibi süreçler etrafında da olabilir. Her işlev ve süreç önemlidir, ancak şirketin içinde bulunduğu rekabet ortamına, endüstrisine, değer zincirindeki yerine göre değişmekle birlikte, bazı işlev ve süreçler daha önemlidir. İcra kurulu şirketin Genel Müdürü ve / veya bundan daha üst düzey işlevde olan yönetici veya süreçlerin yöneticilerinden oluşur.

İcra kuruluna destek işlevlerinin yöneticilerini dahil etmekte bir sakınca yoktur, ancak bir işlev veya sürecin sorumlusu olmayan kişileri icra kurulu üyesi yapmamak gerekir. İcra kurulundaki herkesin şirket içinde sorumlulukları belli bir görevi ve bu görevin bir unvanı olmalıdır, satış müdürü, genel müdür, lojistik süreci yöneticisi gibi. Bu yöneticiler aynı zamanda icra kurulu üyesi olabilirler, ancak asıl işleri ve unvanları icra kurulu ile olan değil, sorumlu oldukları iş ile ilgili olandır. Dolayısı kimsenin görevi veya unvanı yalnız icra kurulu üyeliği veya başkanlığı olamaz, icra kurulu üyeliği asıl işin önüne geçemez.

Biz bu kurulun doğru olarak kurgulanmasını sağlamak için üst yönetimle ilgili ileri analiz çalışmaları yaparak üst yöneticilerin nitelikleri, yetkilerini analiz etmekteyiz. Doğru işletilen bir icra kurulunun en önemli faydası, şirket içi işbirliğini mümkün kılması ve farklı birimlerin şirket hedef ve faydasına olacak konularda birlikte çalışmalarını sağlamasıdır.