Kurumlar için Yenilikçi Danışman

İK Sistem/Süreçleri Danışmanlığı

Teknoloji, uluslar arası ekonomik işbirlikleri, sınırların kalkması gibi gelişmelerin damgasını vurduğu 21. yüzyılda küreselleşen dünyanın en fazla etkilendiği günümüzde, büyüme ve gelişme potansiyelinde insan kaynağı etkeninin büyüklüğünü görmekteyiz.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı, insan ile ilgili karmaşık sorunlarla karşılaşan kurumlara, sorunların çözümünde katkıda bulunmak amacındadır. Daha üstün ve verimli iş sonuçları çıkarmak, analiz etmek için çalışan performansını geliştirici faktörlerin belirlenmesi, personelin etkin ve verimli yönetimidir.

Marmara ICI Danışmanlık müşterimizin değerlendirme ve alacakları karar stratejileri yönünde ihtiyaç duyduğu insan kaynağının kadro ve yeterlilik analizi şekliyle belirlenmesinden, işe alım sürecinin gerçekleştirilmesi, insan kaynakları strateji ve politikalarının, sistemlerinin oluşturulması, insan kaynaklarının departman oluşumunun sağlanması, yönetime destek vererek firma hedef profilinin gelişmesi hususunda değer katmayı hedeflemektedir.