Kurumlar için Yenilikçi Danışman

İş Geliştirme Kurulunun Oluşumu

İş geliştirme bir firmanın müşterilerinden, hizmet verdiği piyasalardan, çalışanlarından ve ilişkilerinden uzun vadeli katma değer yaratılmasıdır. İş geliştirme, ana hatlarıyla, potansiyel iş fırsatlarının değerlendirilebilmesi için analitik hazırlıkların yapılması, işlemlerin sırasıyla belirlenmesi, uygulanması, desteklenmesi ve takip edilmesini içerir. Başka bir ifadeyle iş geliştirme, hali hazırda devam etmekte olan bir işi, daha üst büyüme seviyelerine ve sürekli olabilecek bir biçimde taşımayı amaçlayan, işletmenin ve iş yapış biçimlerinin belirli bir analiz safhasından sonra, yeni iş fırsatları geliştirme ve sonrasında bu yeni iş fırsatlarını sahada uygulama bölümlerinden oluşur.

İş Geliştirme aslında girişimcilik, stratejik yönetim, satış yönetimi, pazarlama yönetimi ve stratejik ortaklıklar yaklaşımlarını şemsiyesi altına alır. Hedefleri arasında firma gelirlerini sürekli biçimde arttırma, mevcut ürünleri geliştirme, piyasalara uygun yeni ürünler sürme, yeni pazarlar bulma ve mevcut pazarlarda yeni kullanıcılara ulaşma, dikey ve yatay entegrasyonlar ile karlılık maksimizasyonu vardır.

Biz Marmara ICI olarak iş geliştirme kurulunun oluşumu ve işleyişi hakkında şirketleri bilgilendirerek, gelişmelerini ve büyümelerini sağlamaktayız.