Kurumlar için Yenilikçi Danışman

İş Süreçleri Optimizasyon (BPO) Yönetimi (BPM) ve Danışmanlığı

Dinamik, hareketli, koordineli çalışan bir yönetim sistemi bilinci ile hareket etmek isteyen şirketlerin iç ve dış koordinasyonunu sağlamaya yönelik sistem çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda Uluslararası ticarette şirketlerin avantaj oluşturması, işletmenin genel organizasyon verimliliğinin artması, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin karşılanabilmesi, iş yönetimi akış ve koordinasyonlarının güçlendirilmesine yönelik faydalar sağlanmış olacaktır.

Çalışmalarımızda şirketinizin genel oluşmuş veya oluşturulacak iş süreçlerinizin, yönetim bilgi sisteminiz analiz edilerek şirketinizin genel koordinasyon, etkileşim, iletişim ve çalışma entegrasyon bütünlüğünüz kurulup tamamlanarak verimli bir sipariş yönetim, satınalma stratejik pazarlama sistemi, dış ticaret operasyonel sistemi üretim, üretim takip, arşivleme stok yönetimi, performans yönetimi, kalite kontrol yönetimi süreçlerinin işleyiş bütünlüğü kurulmuş uygulatılmış öğretilmiş ve kısa süreçte işlemlerin tamamlanması sağlanmış olacaktır.

Marmara ICI kurumlara sahip olma, yönetme, geliştirme ve her süreci kullanma yeteneğini kazandırmaktadır. Marmara ICI'nın ortaya koyduğu süreçler organizasyonda herkesin anlaması ve kullanması için departmanlar entegrasyonunda oluşturulmaktadır.

Marmara ICI kurumların tüm süreçlerini analiz ve tanımlama sonuçlarına göre yeniden analiz ve tanımlama sonuçlarına göre yeniden dizayn etmektedir. Bu yapı da organizasyon bütünlüğünün verimli çalışmasına en büyük etken olmaktadır.

Marmara ICI süreçleri işletenlerinin insan olduğu bilinci ile proje yönetimini "önce insan" planlamasıyla yapmaktadır. Çünkü süreçlerini işletenler insanlardır. Kurumlarda her birey süreç yönetimi içindeki bir parçada rol üstlenmektedir. Süreç yönetimi sadece bilgi işlem (IT) veya iş analizleri için olmamaktadır. Bütün organizasyonun, herkesin katılımını gerektirir. Bu sağlanamaz ise eksik kalacaktır, bütünlük kurulamayacaktır. Süreçler başarı için kaçınılmaz bir gerçektir.

Marmara ICI bu bütünlük bilinci ve farkındalığı ile hizmetlerini, oluşumlarını bir bütünlükte ve gelişimde oluşturmaktadır.