Kurumlar için Yenilikçi Danışman

İş Zekası Çözüm Danışmanlığı

Kurumların, verilerden anlamlı bilgiler elde ederek performanslarını ölçmelerine, kontrol mekanizmaları kurmalarına yönelik bir platform olarak tanımlayabileceğimiz İş zekası, değişik verileri yan yana getirerek karşılaştırmayı, sebep-sonuç ilişkisi içinde çapraz analize yönelik raporlar sunmayı sağlıyor.

Gerçek veriye dayanarak, sistem destekli bir şekilde daha doğru, daha anlamlı, daha analitik karar almayı sağlayan bu çözüm, işletmelerin daha doğru kârlılık analizi yapmalarına, daha doğru stratejiler belirlemelerine, sürdürülebilirliği sağlamalarına ve insan kaynaklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyor. Marmara ICI olarak bu doğrultuda çalışmalar yaparak Bilgi iş zekasının firmada oluşturulması ve uygulanmasını sağlamaktayız.