Kurumlar için Yenilikçi Danışman

ISO 9001:2015 Sistem Çalışmaları

Firmaların kalite yönetim sistem bütünlüğü yapılandırma ve stratejik planlama çalışmalarımız, analiz ve tespitlerimize göre planlanmaktadır. Marmara ICI firmaların bugün ve gelecekte ihtiyaç duyabileceği ulusal ve uluslararası boyutta stratejik belgelendirme sistem çalışmalarını yapmaktadır.

Üretim ve üretim planlamanın bütünlüğünü, Muhasebe ve Finansman Bütünlüğünü, Yönetim ve Organizasyon bütünlüğünü, Raporlama Bütünlüğünü, firma ve sistem entegrasyon çalışmaları ile oluşumunu sağlıyoruz. Bu sistem entegrasyonu içerisinde çalışmalarımızı yapı ve analiz bütünlüğü içerisinde tamamlamaktayız.