Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Kişilik Envanter Analiz

Kişilik testleri, kişinin çeşitli özelliklerini analiz etme imkanı veren sorulardan oluşan davranışsal bir ölçüm tekniğidir. Kendi içinde oluşturduğu özel bir sistemi vardır. Bu sistem içinde barındırdığı testler sayesinde, kişinin karakteristik özelliklerinin yanında bazı zihinsel ve bedensel yeteneklerini ve bu yeteneklerin gelişme süreçlerini de ortaya koyar. Bu sonuçlar, belirli sistemin içinde elde edildiği için sayısal ve tutarlı sonuçlardır.

Kişilik testleri, bize kişileri daha kısa sürede tanıma imkanı sağlar. Kişinin kolayca tespit edilemeyecek soyut olan öğrenme ve zekâ düzeyi, analitik düşünme ve ilişki kurabilme yeteneği gibi özelliklerini sayısallaştırarak görmemizi sağlar. Bu testlerin tercih edilmesinin sebebi sadece kişinin karakteristik özellikleri, yetenekleri zeka düzeyi değil bunların iş ile ve iş yeri ile uyumudur. Bu sebeple de bu testlerin uygulama süreci öncesinde iş ortamının analiz edilmesi gerekmektedir.

Marmara ICI olarak şirketlerdeki personellerin kişilik envanter analizleri yapılarak gerekli organizasyon çalışmaları ve yönlendirmeler yapılmaktadır.