Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Kurum İçi Koçluk

Kurum içi koçluk; objektif değerlendirmelerle tanımlanan çalışana, kurum entelektüel birikimini kazandırarak iş tatmini yaratmak ve verimliliği artırmak için kullanılan, hızlı sonuç veren bir öğrenme ve gelişme projesidir.

  • Özellikle danışan yani bu hizmetten yararlanan açısından konuştuklarının üst yönetime yanlış, eksik ya da fazla aktarılması sonucu bir güvensizlik ve şüphecilik baş gösterebiliyor. Bu da sürecin kilitlenmesine sebep oluyor.
  •  Kurum içinde aynı zamanda çalışanın yöneticisi pozisyonundaysa rol çatışması yaşanabiliyor. Bu durumda koçluktan beklenen verim alınamıyor.

Bu çalışmayla kurum, koçluk becerilerini geliştirdiği yöneticilere;

  • Kişiliği tanıma
  • Değerleri yerleştirme
  • Kurum iş süreçlerinde farkındalık yaratan kurum kültürünü güçlendirme
  • Çalışan performansını aşırı stres ve rahatlıkta kaybolmadan yönetme
  • Yaratıcılığı ve yeni becerileri geliştirme
  • Kendine ve ekibine kalıcı başarı için katkı sağlamaya bilme hizmetidi.