Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Mali işler Yönetim Danışmanlığı

Genel yönetim, maliyet, finansal denetim muhasebesi organizasyonlarında, genel organizasyon işleyiş bütünlüğü ile yapılandırma, sistem oluşturma çalışmalarını kapsar.

Şirketlerin halka açık ve kapalı şirket statüsü gereği, ulusal ve uluslararası şirket statüsü yapıları, tekli şirket, grup şirket yapıları incelenip, sektörel yapılarının değerlendirilmesine göre yapılan sistem çalışmalarıdır.

  • Grup Şirketler muhasebe sistem entegrasyon çalışmaları,
  • Tekli Şirketler muhasebe sistem entegrasyon çalışmaları, Bu çalışmalar bütünlüğü neticesinde, muhasebe finansman sistem entegrasyonu,
  • Üretim planlama, ödemeler, satınalma, stok yönetimi, kalite kontrol, muhasebe entegrasyon çalışmaları,
  • Analiz raporlarının oluşumu,
  • Stratejik raporların oluşumu,
  • Genel büyüme ve gelişim stratejik çalışmalarının yapılanması, sistemlerin oluşumu,
  • Maliyet sistemi, üretimdeki ürünlerin maliyet sistemlerinin oluşumu, bir maliyet yapısının kurulması çalışmaları,
  • Şirketinizin / şirketlerinizin entegrasyon sistemlerinin kurulması ve sağlıklı büyüme raporlarının oluşumu çalışmaları, 
  • Mali ve idari işler organizasyon bütünlüğünün oluşumu çalışmaları.

Problemsiz bir mali işler sistem çalışması ile firmanızda üst nokta raporlama ve veri tabanının oluşumu sağlanmış olacaktır. Böylece neyi nasıl yaşayacağınızı, ne zaman yapacağınızı, yapmanız gerekeni, verilerle ve sonuçlarla tanımlamış, analiz etmiş, sistematik çalışmalarla bunu bütünleştirmiş olacaksınız.