Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Performans Yönetim Sistem Danışmanlığı

İş yerlerini benzerleri ile ayıran, rekabette avantaj sağlatan, büyümesini ve ilerlemesini , kazancının artmasını sağlayan önemli faktörlerden ve önde gelen unsurların başında işgörenler gelmektedir. Çalışanların fiziksel, fikirsel emeklerinin değerlendirilmesi ve ölçülmesi öncelikli konular arasındadır. İşletmeye ait kararların düzgün ve zamanında verilebilmesi için performans yönetimi sistemine ihtiyaç vardır.

Marmara ICI olarak şirketlerde personellerin değerlendirilmesi, etkili ve verimli çalışmaları için performans yönetim sistemi çalışmaları yapılmakta, gerekli olan tüm sistemin kurulması ve işlenmesi sağlanmaktadır.