Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Satın Alma Tedarik ve Lojistik Yönetim Danışmanlığı

Şirketiniz için tedarik zinciri nihai ürünlerin kullanıcıya ulaştırılmasını sağlayan entegrasyonel faaliyetleri kapsar. Tedarik zinciri yönetimi operasyonlarında lojistik başlangıcı, kurum içi malzemelerin akışı, dağıtım süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, kurum içi envanter değerliliklerinin etkin hale getirmesi ile maliyetlerin minimize edilmesine kadar ki aşamaları kapsamaktadır. Şirketlerin rekabet edebilir fiyatlarla, yüksek kaliteli ürünleri sağlayabilmeleri için tedarikçileri ile çalışma entegre olma yönetimidir. Tedarik zincirinin tedarikçileri, üreticilerden, dağıtıcılardan, toptancılardan ve müşterilerden oluşmaktadır. Bu zincirde müşteriler sistemin odak noktasıdır. Bu sürecin temel amacı karlılık sürecinde müşterilere maksimum faydayı sağlayabilmektir.

Tedarik Zinciri Yönetiminde, maliyetlerin azaltılması, müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi, ciro - hâsılat artışının sağlanması, karlılığın ve rekabet üstünlüğünün artması, süreçlerin sistematik bir yapı içerisinde olması amaç edinilmektedir. Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçilerden işletme içi birçok fonksiyonda yer almaları beklenmektedir. Bunun için üst yönetimin rolü tedarik zinciri yönetiminde, entegrasyonunda oldukça önemlidir. Bu süreç şirketin güçlü yanlarını da ortaya koymuş olacaktır. Şirketin kendi içindeki güçlü yanlarını tespit etmesi pazar payının ve karlılığın artmasına, stratejiler geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Bu süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı da tedarik zinciri yönetimine hız kazandıracaktır. Bu entegrasyonun sağlıklı işlemesi, işletilmesi ve uygulanması şirketin, organizasyon bütünlüğünün müşterilerine sunduğu hizmette memnuniyet oranını arttıracaktır. Bütünleşik bir tedarik sistemi, stok yönetimi, düzenli malzeme tedariki, tedarikçilerle iletişim, bakım, hizmet süreçlerinin hızlanmasını ve kaliteli hal almasını sağlar.

Marmara ICI rekabetsel yapının, gücün arttırılması, kar maksimizasyonunun sağlanması, müşteri memnuniyet artışının sağlanması, arz talep dengesindeki değişimin yönetimi, risklerin tespiti ve buna yönelik önlemlerin alınmasına kadar tüm süreçlerin entegre edilmesinde kurumlara hizmet vermektedir.