Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Şirket Anayasası Oluşturma

Aile Şirketlerinde yeni kuşak ile eski kuşak arasındaki çatışmalar kurumun devamlılığını etkileyecek kadar kritik bir öneme sahiptir. Eski kuşağın hazır olmadığı için yeni kuşağa yönetimi bırakmak istememesi, yeni kuşağın kendisinde daha fazla yetki ile işi yönetme isteği gibi çatışmalar kurumların geleceklerine en büyük etkiyi yapmaktadır. Bu yapı içerisinde nesillerde de farklılıklar olmaktadır. Çocukların aileden ve işten tamamen kopuk olma durumu, kısmen aile işini yapabilecek şekilde olma durumu, işin içinde küçük yaşlardan itibaren olup hem de bağımsız kişiliğini geliştirmiş olma durumu gibi farklı gruplar olabilmektedir.

Marmara ICI olarak, şirketlerin daha problemsiz ve çatışmasız bir yönetim içerisinde olmaları için, şirket değerliliklerini, yapılarını ve karakterlerini göz önüne alarak, her bir kuruma farklı anayasa hazırlayarak, aynı zamanda şirketin kurumsallaşma bütünlüğü ile ailenin kurumsallaşma bütünlüğü entegrasyonunu oluşturuyoruz.

Çatışmasız bir yönetim için anayasanızın var olması gerekliliği ve şartı ile sorumluluğumuzu bilerek çalışmalar yapıyoruz.

Bu çalışmaları ile kurumların sağlıklı büyümesini ve sürekliliklerini sağlayabilmelerinde önemli rol üstlenmektedir.