Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Şirket Değerleme Çalışmaları

Son yıllarda artan şirket satın alma ve birleşmeleri ile birlikte, şirketlerin değerlerinin tahmin edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir artış yaşanmıştır. Hisse değişimleri dışında, değerleme çalışmalarına özellikle düzenleyici kurullara sunulmak üzere vergi, finansal raporlama, dava ve diğer uyuşmazlıklara yönelik olarak da sıklıkla başvurulmaktadır.

Doğası itibariyle değerleme çalışmaları tamamen bilimsel olarak nitelenemeyeceği gibi, varılan sonuçların birçok durumda sübjektif ve kişisel hükümlere bağlı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle değerleme çalışmalarında, çeşitli varsayımlar dahilinde bir değer aralığı tespit edilmesi daha uygundur.

Şirket değerleme çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için şirket sahiplerinin, yöneticilerinin ve danışmanların katılımları büyük önem teşkil etmektedir.

Şirket Değerleme için Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Firma Yapısının Analiz Edilmesi,
  • Firmaya Uygun Değerleme Yönteminin Tespit Edilmesi,
  • Marka Değerleme Yönteminin Tespiti ve Uygulanması,
  • Firma Değerleme Raporunun Oluşturulması.