Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Şirket Satınalma ve Birleşmeleri

Günümüzün hızla değişen dünyasında, rekabette bir adım öne geçme yarışı içinde olan şirketler için, iş yaşamının değişmeyen tek gündem maddesi şirket birleşmeleri ve satın almaları olmaktadır.

Son birkaç yıldır, şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı hem Türkiye’de hem de dünyada süratle artarak şirket birleşme ve satın almalarını dünya çapında önemli bir konu haline getirmiştir. Bu gelişimin arkasında yatan en önemli etken, hem kurumsal şirketlerin hem de özel sermaye fonlarının birleşme ve satın alma işlemlerine olan ilgisinde meydana gelen kayda değer artıştır. Dünya genelinde şirket birleşmeleri ve satın alma işlemlerinin sayısı ve hacminde önemli ölçüde artış olmasına karşın, bu işlemlerin büyük çoğunluğu amacına ulaşamamıştır. Satın alma fiyatı uygun olsa bile, beklenen değerin birçok satın alma işleminde elde edilemediği gözlemlenmiştir.

Bu girişimlerin başarılı olması ve girişimlerin doğru sonuçlandırılması için çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Şirket Satınalma ve Birleşmeleri için Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Firma veya Marka Değerliliğinin Analiz Çalışmaları,
  • Firma İstihbaratının Gerçekleştirilmesi,
  • Satınalma veya Birleşme Şartlarının Belirlenmesi,
  • Satınalma veya Birleşme Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Uygulama Çalışmaları.