Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Stratejik Planlama ve Geliştirme Danışmanlığı

21.yüzyılda kurumlar, küreselleşme, hızlı teknolojik gelişme, yeni oluşan pazarlar, insanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin değişmesi sonucunda ortaya çıkan değişim ve sürekli olarak artan rekabet ortamı karşısında, eskisinden daha stratejik düşünmekte ve stratejik planlama yapma, stratejik kararlar alma faaliyetlerine daha fazla önem vermek zorunda kalmaktadırlar

Tüm örgütler uzun vadede varlıklarını devam ettirebilmek ve gelişmek için makro ve mikro çevreleriyle fonksiyonel bir bağ kurmalıdırlar. Bir örgüt, iç kaynak ve kabiliyetlerini kullanarak dış çevreye adapte olmak için çevresel koşulları doğru anlamalıdır. Stratejik planlama yaklaşımı bu noktada örgütlere temel prensipler sağlamaktadır

Stratejik Planlama ve Geliştirme Danışmanlığı için Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Stratejik Yönetim Analizlerinin Yapılması,
  • SWOT Analizinin Yapılması,
  • Gelişim ve Yatırım Planlamaları,
  • Stratejik Plan Alt Hedeflerinin ve Uygulama Adımlarının Oluşturulması,
  • Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi ve Yönetimi.