Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Turquality Hizmet Danışmanlığı

TURQUALITY; Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden, pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan ve böylece program kapsamındaki şirket markalarının konumlandırılması, güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması, uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan firmaların kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş finansal destek programıdır. Aynı zamanda marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak suretiyle, markalaşmada etkin bir rol oynayan, Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmaktır.

Bu süreçlerde şirketinize nasıl bir hizmet sunmaktadır? Bu çalışmada Marmara ICI'dan yönetim danışmanları firma üst yönetimi ile stratejik çalışmalar gerçekleştirmekte, diğer taraftan firmanın detaylı bir süreç analizini yapmaktadırlar. Detaylı analiz çalışması sonucunda, eksik olan sistemlerin tespiti, olması gereken sistemlerin şirkette kurulması ve işletilmesi sağlanır, firma denetime hazır hale getirilir. Marmara ICI size uygun stratejileri belirleme ve uygulamada da yanınızda olacaktır.