Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Ücret Yönetimi

Ücret yönetimi, hem işletme yönetiminin hem de çalışanların ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını karşılayan bir ücret sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini sağlayacak önemli bir insan kaynakları yönetimi işlevidir. Günümüz işletmelerinde rekabet avantajı elde edilmesi çabalarında ücret yönetimi itici bir güç yaratmaktadır.

Marmara ICI olarak şirketlerdeki ücret yönetimi esaslarını belirleyerek, şirket çalışanları arasında dengeli bir maaş sistemi oluşumunu sağlamakta ve diğer tüm bileşenlerin düzenlemesini sağlamaktayız.