Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Üretim, Planlama Yönetim Danışmanlığı

Üretim, yönetim bilimi; üretim ile ilgili çalışmalar bütünlüğünü oluşturur. Üretim, mal ve hizmetlerin ortaya çıkması ile ilgili her çeşit faaliyeti kapsar. Üretimde işletmenin sahip olduğu kaynaklar veya teknik deneyim ile ilgili girdiler, mamul, çıktı haline çevrilir.

Her üretim sisteminin 5 parçası vardır;

  • Girdi
  • Değiştirme süreci
  • Çıktı
  • Geri besleme
  • Yönetici 

Bu aşamaların bütünlüğünde artık günümüz şartlarında sistemlerin daha optimal ve verimli hale getirilmesi gerektiği bilinci, yeni gelişmiş, gelişmekte olan bir çok üretim, kalite sistem çalışmalarını bir işletme bütünlüğünün, yönetim bütünlüğünün oluşması ile mümkün olabilmektedir. Bir de maliyet minimizasyonunun söz konusu olduğu durumda bir çok metot ve sistemlerle entegrasyon, analiz bütünlüğü, performans bütünlüğü ile çalışmalar yapılmalıdır.