Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Üst Yönetim Risk Yönetimi

Risk yönetimi finansal analizlerin ve enstrümanların belirlenmiş riskleri kontrol etmek ve azaltmak için kullanılmasıdır. Risk yönetimi, en iyi hareket planını hazırlamaya yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, belirsizlik altında risk konularını tanımlama, değerlendirme, anlama, etkileme ve ilişkilendirme başlıklarını kapsar.

Risk yönetimi, kurumun katlanabileceği kadar risk almasını sağlar. Böylece kurum, olabilecek en yüksek oranda büyüyecektir. Risk yönetimi, iyimser riski maksimize ederken, negatif riski minimize eder. Risk yönetiminin odaklandığı ana konu, firmaların maruz kaldıkları ya da üstlendikleri riskleri objektif şekilde ölçerek risk iştahını sınırlandırmaktır. Bu sayede firmaların, oluşan fiyat dalgalanmalarından ve krizlerden sermaye erozyonuna uğramadan çıkmasına yardımcı olunması hedeflenir.

Riskleri sıfıra indirmek ya da yüzde yüz kontrol etmek olanaksız olmasına karşın maruz kalınan riskleri ölçmek ve çeşitli varsayımlar için oluşabilecek etkileri görmek, önemler almak gerekir.

Neden Risk Yönetimi?

  • İşlerin istenilen sonuçlara ulaşmasını sağlar.
  • İyi yönetişimi destekler
  • Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sorumlulukları güçlendirir
  • Kaynak ve çalışmaların öncelikli alanlara odaklanmasını sağlar
  • Akla uygun ve bilgiye dayanan risk almaya imkan verir
  • Riske o risk gerçekleşmeden önce hazır olmayı sağlar.

Marmara ICI olarak, üst yönetim ileri analiz sürecinde problemler ve riskler belirlenir. Bu riskler daha sonra sınıflandırılarak, SWOT analizleri yapılır ve eylem planları oluşturularak şirkette izlenecek olan yol haritası oluşturulmuş olunur.