Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Yönetici Seçme ve Yerleştirme

Küresel çapta ilerleyen bir ekonomi sisteminde şirketlerin rekabet karşısında güçlü kalması, ekonomik dalgalanmalarda ayakta kalması ve en önemlisi şirket içi problemlerde sarsılmaması için en alt tabakadan en üst bölüme kadar her personelin ve yöneticinin işini kusursuz yapması gerekmektedir. Böylesine hızlı işleyen bir sistemde elbette işi yönetebilecek lider vasfına sahip yönetici bulmak şirketler için en büyük sorunlardan biri olarak ön görülmektedir. Marmara ICI olarak tam bu noktada devreye girerek şirketlerin ihtiyaç duydukları orta ve üst düzey yöneticileri kuruluşlarda aynı ortamda bir araya getirmekteyiz.